od klasyki     po nowoczesność
Zaloguj się nie posiadasz konta? zarejestruj się!

Strefa klienta

Ostatnio dodane

Pasek automat

Pasek automat Polityka prywatności
84.00 PLN

Podkoszulek Olymp

Podkoszulek Olymp Polityka prywatności
110.00 PLN

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Serwisu. Korzystając z Serwisu potwierdzają Państwo ich akceptację bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w sklepie internetowym Duet.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego Duet jest firma „DUET” s.c. Monika Kacprzak, Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Warszawie al. Wilanowska 67E/54, numer REGON 140079243 oraz numer NIP 521-33-33-308, zwana dalej Administratorem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO.
 4. Wszyscy Internauci korzystający ze sklepu internetowego Duet pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje jakie sklep otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez sklep internetowy wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.
 5. Klient dokonując rejestracji w sklepie lub składając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę DUET podanych w formularzu danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres do dostawy, adres IP, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu utrzymania Konta Użytkownika –przez okres prowadzenia Konta aż do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika lub na jego żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b - RODO) lub pkt 14 niniejszej Polityki Prywatności; zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży produktów (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h – RODO), wysyłania darmowych wiadomości newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit b – RODO), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru. Dodatkowo dane osobowe przetwarzane będą w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f – RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych), ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez złożenie stosownej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Firma DUET w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli informacji (odpowiedź zostanie udzielona taką samą drogą co dyspozycja) o działaniach podjętych w związku ze złożoną dyspozycją. W przypadku skomplikowanej dyspozycji czas odpowiedzi może zostać przedłużony. W celu realizacji złożonej dyspozycji jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieupoważnionej osoby.
 8. Przechowujemy dane osobowe Użytkownika, dopóki posiada on Konto w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo, gdy Konto zostanie usunięte przechowujemy dane osobowe ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Przewidywanymi odbiorcami danych Użytkownika są: zaufane podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną do właściwego działania sklepu internetowego Duet lub świadczące usługi np. biuro rachunkowe, dostawcy usług logistycznych, instytucje płatnicze, upoważnieni do obsługi sklepu internetowego Duet pracownicy.
 10. Dane podawane przez Klienta nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem, kradzieżą, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zbiór danych osobowych jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do danych zawartych na Koncie Klienta zabezpieczony jest hasłem indywidualnie utworzonym przez Klienta. W sklepie internetowym zastosowano połączenia szyfrowane (Certyfikat SSL).
 12. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego Duet wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na wysyłaniu do zapisanych Użytkowników listu elektronicznego z informacją o nowościach, promocjach, konkursach, kolekcjach i wszystkich innych wydarzeniach, które mają związek z działalnością sklepu internetowego. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne oraz nie jest powiązane z założeniem Konta lub złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym Duet, a Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z tej usługi.
 13. Sklep internetowy Duet zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja lub naprawa systemu), całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
 14. Sklep internetowy Duet zastrzega sobie prawo usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego Duet lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 15. Sklep internetowy Duet www.sklep-duet.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu, tworzenia statystyk i preferencji przeglądania, personalizacji przekazów marketingowych. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies przez sklep internetowy Duet.
 16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 17. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 18. Dla korzystania z serwisu internetowego www.sklep-duet.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 19.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą ze sklepu internetowego Duet obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.