od klasyki     po nowoczesność
Zaloguj się nie posiadasz konta? zarejestruj się!

Strefa klienta

Ostatnio dodane

Pasek automat

Pasek automat Regulamin
84.00 PLN

Podkoszulek Olymp

Podkoszulek Olymp Regulamin
110.00 PLN

Regulamin Sklepu Internetowego

                                                                                                                                   Regulamin Sklepu Internetowego

 


I. Postanowienia ogólne.
1. Poniższy regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym DUET działającym pod adresem: www.sklep-duet.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są określenia należy przez nie rozumieć:
a. Sprzedawca/DUET/Administrator – firma DUET s.c. Monika Kacprzak, Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Warszawie al. Wilanowska 67E/54, numer REGON 140079243 oraz numer NIP 521-33-33-308, PL5213333308;
b. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem www.sklep-duet.pl.
c. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Kupującym w sklepie internetowym DUET może być również osoba fizyczna, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy.
d. Czas realizacji zamówienia – liczba dni, w których Sprzedawca skompletuje złożone zamówienie;
e. Sklep stacjonarny - detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez DUET, w którym sprzedawane są towary;
f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w Sklepie oraz jego ilość, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówienia;
g. Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;
h. Dostawca - firma kurierska współpracującą ze Sprzedawcą lub Poczta Polska.
i. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
j. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów. W przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które klient może zamówić. Jeśli klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
7. Na życzenie kupującego istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.
8. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz oryginalne /należy pamiętać, że kolory produktów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych ustawień komputera/.


II. Rejestracja w Sklepie oraz składanie zamówień.
1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Towary są osoby:
a. posiadające status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
b. nie posiadające statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujące zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania /gość/.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustaleniu hasła).
3. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Czynność ta dokonywana jest jednorazowo.
4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji w celu założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
5. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę www.sklep-duet.pl lub drogą mailową na adres: kontakt@sklep-duet.pl.
6. W przypadku zamówień składanych e-mailem - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy, wybór formy płatności – pobranie lub przelew, wybór przewoźnika. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online oraz kartą.
7. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia oraz informacjami, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. Oznacza to zarejestrowanie Zamówienia w Sklepie.
8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.


III. Realizacja zamówień, dostawa oraz jej koszty.
1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz w święta są realizowane pierwszego dnia roboczego.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, liczonych od momentu zaksięgowania środków na rachunku Sklepu (w przypadku wpłaty lub przelewu w formie tradycyjnej), daty autoryzacji operacji (w przypadku płatności szybkim przelewem internetowym), a w przypadku płatności za pobraniem, w terminie do pięciu dni roboczych, liczonych od momentu telefonicznego potwierdzenia przez DUET zamówienia złożonego przez Klienta. Uwaga! W przypadku braku lub podania błędnego numeru zamówienia w tytule przelewu bankowego, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
3. Zamówienia towarów przy których widnieje informacja 'na zamówienie' standardowo realizowane są w przeciągu 7-21 dni kalendarzowych. W przypadku dłuższego czasu oczekiwania klient zostanie poinformowany drogą mailową o realnym terminie realizacji zamówienia.
4. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod numerami tel. 603 77 23 89 lub wysyłając e-mail na adres kontakt@sklep-duet.pl
5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja zamówień jak i dostawa zamówionych produktów ogranicza się do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy. Dostawa pod adres poza granicami Polski odbywa się po indywidualnym wyliczeniu kosztów wysyłki oraz potwierdzeniu ich przez Klienta /przedpłata na konto w walucie PLN/.
7. Czas doręczenia zamówienia do Klienta uzależniony jest od miejsca dostawy oraz wybranej formy transportu. Przesyłki realizowane przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.
8. Przesyłki doręczane są od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w ww. regulaminach świadczenia usług przewozowych, zwykle od godziny 8.00 do 17.00. W przypadku nieobecności adresata przesyłki, w skrzynce pozostawione jest awizo ze wszelkimi danymi potrzebnymi do odbioru paczki.
9. Klient przy składaniu zamówienia, w polu uwagi, może dodać informację o dodatkowej opcji dostarczenia przesyłki kurierskiej. Opcje oferowane przez Sklep to m.in.: dostarczenie przesyłki w sobotę lub dostarczenie przesyłki w porannych godzinach następnego dnia roboczego /opcja ta wymaga weryfikacji w firmie kurierskiej/. Należność za taką usługę ustalana jest indywidualnie, nie obejmuje ona promocji darmowej dostawy przy zakupach powyżej 350zł.
10. Koszty przesyłki/na terenie Polski/ są zależne od wybranej formy doręczenia i kształtują się następująco:
- Przesyłka kurierska UPS/przedpłata/ 25zł

- Przesyłka kurierska UPS/pobranie/ 25zł
- Paczka Poczta Polska /przedpłata/ 15zł
- Paczka Poczta Polska /pobranie/ 30zł

- Paczkomaty 24/7 InPost /przedpłata/ 15 zł

- Paczkomaty 24/7 InPost /pobranie/ 17zł

- Kurier InPost /przedpłata/ 17zł

- Kurier InPost /pobranie/ 21 zł


Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 350zł brutto.


11. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.
12. Towar zakupiony przez Klienta dostarczany jest wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży: paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.


IV. Ceny towarów i formy płatności.
1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT od towarów i usług, nie obejmują jednak kosztów przesyłki.
2. Wiążąca dla Klienta jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
3. Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
4. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
a. pobranie w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b. przelew lub wpłata na rachunek bankowy firmy DUET. W przypadku przelewu lub wpłaty na rachunek Sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule: numer zamówienia (wskazany w przesłanym mailowo podsumowaniu zamówienia). Płatności należy dokonywać na poniższy numer konta: 11 2030 0045 1110 0000 0327 8410 "DUET" s.c. Monika Kacprzak, Arkadiusz Kacprzak aleja Wilanowska 67E/54, 02-765 Warszawa
Uwaga! Klient, który wybrał opcję płatności tradycyjnym przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.
c. przelew internetowym - płatność za pośrednictwem firmy tpay.com
 

V. Zwrot zakupionego towaru.
1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się w przypadku Kupujących, będących konsumentami.
2. Na podstawie art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi, bez podania przyczyny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zastrzeżeniem jest pkt. 7 w dziale V Regulaminu Sklepu. W tym celu należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, wysłać go na adres podany w formularzu zwrotu/wymiany, adres e-mail kontakt@sklep-duet.pl lub dostarczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego.
3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki. Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłki dowodu zakupu.
4. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Towar można dostarczyć także osobiście do Sklepu stacjonarnego.

5. Zwrotu towaru można także dokonać poprzez szybkie zwroty InPost klikając link https://szybkiezwroty.pl/pl/SKLEP_DUET i wypełniając właściwie formularz. Koszt jaki ponosi klient za szybkie zwroty InPost to 12 zł. Kwota ta zostanie potrącona w przelewie zwrotnym.
6. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Klienta, jeśli takowe koszty zostały poniesione) w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru lub otrzymania zapłaty za towar od dostawcy towaru - w przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem. Zwracana jest najniższa stawka za przesyłkę dostępną w e-sklepie DUET. Zwrot należności nastąpi w formie przelewu bankowego lub poprzez platformę szybkich płatności współpracującą z firmą DUET. Sprzedawca poświadczy drogą mailową dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, umowę tą uznaje się za niezawartą.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r.


VI. Reklamacje.
1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
3. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
4. Należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI /dołączony do wiadomości z podsumowaniem zamówienia/, podpisać i przesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres widniejący w formularzu.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia w sklepie DUET. O decyzji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.


VII. Ochrona danych osobowych.
1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO.

2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
3. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych), ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych), ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii swoich danych), ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 


VIII. Postanowienia końcowe.
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.