od klasyki     po nowoczesność
Zaloguj się nie posiadasz konta? zarejestruj się!

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 

 1. Na podstawie art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi, bez podania przyczyny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zastrzeżeniem jest pkt. 7 w dziale V Regulaminu Sklepu. W tym celu należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, wysłać go na adres podany w formularzu zwrotu/wymiany, adres e-mail kontakt@sklep-duet.pl lub dostarczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki. Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. Jeżeli zwrot obejmuje towar zakupiony w promocji w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie towary, które obejmuje dana transakcja. Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłki dowodu zakupu.
 3. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Towar można dostarczyć także osobiście do Sklepu stacjonarnego.    * Zwrotu towaru można także dokonać poprzez szybkie zwroty InPost klikając link https://szybkiezwroty.pl/pl/SKLEP_DUET i wypełniając właściwie formularz. Koszt jaki klient ponosi za szybkie zwroty InPost to 12 zł. Kwota ta zostanie potrącona w przelewie zwrotnym.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Klienta, jeśli takowe koszty zostały poniesione) w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwracana jest najniższa stawka za przesyłkę dostępna w e-sklepie. Zwrot należności nastąpi w formie przelewu bankowego lub poprzez platformę szybkich płatności współpracującą z firmą DUET. Sprzedawca poświadczy drogą mailową dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, umowę tą uznaje się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 4. Należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI, podpisać i przesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres widniejący w formularzu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia. O decyzji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.