od klasyki     po nowoczesność
Zaloguj się nie posiadasz konta? zarejestruj się!

Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 

 1. Na podstawie art. 27 z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi, bez podania przyczyny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zastrzeżeniem jest pkt. 7 w dziale V Regulaminu Sklepu. W tym celu należy wypełnić FORMULARZ ZWROTU zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, wysłać go na adres podany w formularzu zwrotu/wymiany, adres e-mail kontakt@sklep-duet.pl lub dostarczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, dokonać zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanego produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (zwracany produkt powinien być w stanie niewskazującym na używanie go przez okres dłuższy niż ten niezbędny do sprawdzenia, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz przydatny do używania). Zwracany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, posiadać metki. Towar powinien być zwracany w opakowaniu, w którym został doręczony do Klienta. Jeśli nie jest to możliwe należy tak zabezpieczyć przesyłkę zwrotną, aby nie uległa zniszczeniu w transporcie. Jeżeli zwrot obejmuje towar zakupiony w promocji w której rabat naliczany jest od wartości lub ilości towarów na paragonie, zwrotowi podlegają wszystkie towary, które obejmuje dana transakcja. Sprzedawca prosi o załączenie do przesyłki dowodu zakupu.
 3. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Towar można dostarczyć także osobiście do Sklepu stacjonarnego.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za zamówione produkty wraz z kosztem dostawy (do Klienta, jeśli takowe koszty zostały poniesione) w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwracana jest najniższa stawka za przesyłkę dostępna w e-sklepie. Zwrot należności nastąpi w formie przelewu bankowego lub poprzez platformę szybkich płatności współpracującą z firmą DUET. Sprzedawca poświadczy drogą mailową dokonany na rzecz Kupującego zwrot należności.
 5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, umowę tą uznaje się za niezawartą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014r.

 

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. Jeżeli Kupujący podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnień do reklamacji, wówczas zastosowanie mają poniższe postanowienia.
 4. Należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI, podpisać i przesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres widniejący w formularzu.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia jej złożenia. O decyzji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli Klient nie wskazał adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, wówczas Sprzedawca poinformuje go o rozpatrzeniu reklamacji drogą pisemną (adres podany przez Kupującego podczas zawarcia umowy).
 6. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru (do Sprzedawcy) pokrywa Klient. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.